Ondernemers Platform Waddinxveen (OPW)...

...is een ondernemersvereniging die ruim 300 bedrijven en organisaties uit Waddinxveen vertegenwoordigt.

Algemeen

Ondernemen doe je samen! In Waddinxveen zijn de ondernemers ervan overtuigd dat je door goed samen te werken de beste resultaten behaalt: commercieel gezien is een groot netwerk van belang. En door krachten te bundelen sta je sterker in je belangenbehartiging. Voor het Ondernemers Platform Waddinxveen zijn dit dan ook de belangrijkste pijlers. Naast kennisdeling, want zonder content en innovatie is er geen vooruitgang en ondernemers willen altijd verder.

Het Ondernemers Platform Waddinxveen is in juli 2016 ontstaan vanuit een fusie tussen twee ondernemersverenigingen. Ieder met een lange staat van dienst en ieder met een eigen focus. Door samen verder te gaan is het speelveld voor de Waddinxveense ondernemer sterk vergroot. Waddinxveen heeft een zeer groot aantal bedrijven en bedrijventerreinen en ligt centraal in de Randstad. Onze rol als regiospeler breiden we in de komende tijd graag verder uit.

 

Het OPW is onder meer partner van GIDSnetwerk Waddinxveen en Waddinxveen, dát werkt!.

 

subsidies, gemeente Waddinxveen, loket