Ondernemers Platform Waddinxveen (OPW)...

...is in 2016 ontstaan door een fusie tussen OVW en ICW: twee ondernemersverenigingen van naam, met een lange historie. Het OPW vertegenwoordigt ruim 300 bedrijven en organisaties uit Waddinxveen.

Algemeen

Ondernemen doe je samen! In Waddinxveen zijn de ondernemers ervan overtuigd dat je door goed samen te werken de beste resultaten behaalt: commercieel gezien is een groot netwerk van belang. En door krachten te bundelen sta je sterker in je belangenbehartiging. Voor het Ondernemers Platform Waddinxveen zijn dit dan ook de belangrijkste pijlers. Naast kennisdeling, want zonder content en innovatie is er geen vooruitgang en ondernemers willen altijd verder.

Het Ondernemers Platform Waddinxveen is in juli 2016 ontstaan vanuit een fusie tussen twee ondernemersverenigingen. Ieder met een lange staat van dienst en ieder met een eigen focus. Door samen verder te gaan is het speelveld voor de Waddinxveense ondernemer sterk vergroot. Waddinxveen heeft een zeer groot aantal bedrijven en bedrijventerreinen en ligt centraal in de Randstad. Onze rol als regiospeler breiden we in de komende tijd graag verder uit.

 

Het OPW is onder meer partner van Citymarketing Waddinxveen.

subsidies, gemeente Waddinxveen, loket