ABS: waar naar toe?

Het antwoord op die vraag is nog niet zo makkelijk te geven. De verplaatsing van het Afvalbrengstation (ABS) aan de Zuidelijke Rondweg naar bedrijventerrein Coenecoop (Gemeentewerf), staat op on-hold. Aanvankelijk leek dit al in kannen en kruiken, maar het nieuwe gemeentebestuur gaat zich opnieuw over de kwestie buigen. Vanuit het OPW en ondernemers die op… Continue reading

Lees meer

Nieuw coalitieakkoord

In het nieuwe coalitieakkoord ‘Samen verantwoord vernieuwen’ wordt Waddinxveen getypeerd als een ondernemersvriendelijke gemeente. Dat horen wij natuurlijk graag. Het nieuwe college wil graag een goede samenwerking en wij onderstrepen dat van harte. Een belangrijke nieuwe maatregel is de vrijheid om binnen de regelgeving van de winkeltijdenwet zelf de openingstijden te bepalen. Vanuit het OPW… Continue reading

Lees meer

Hoe wendbaar is jouw onderneming?

Wat een inspirerende avond was het maandag 7 mei! Peter Stooker (Adaptum) liet leden en relaties op een leuke en interactieve manier nadenken over de wendbaarheid van hun onderneming. Aan de hand van een aansprekend voorbeeld werden de risicofactoren van het niet kunnen inspelen op de steeds veranderende markt onder de loep genomen. Leden gaven… Continue reading

Lees meer

Let op: werkzaamheden Kruispunt N207 – hefbrug Waddinxveen

Het kruispunt Henegouwerweg (N207) – hefbrug wordt opnieuw ingericht om de veiligheid en doorstroming te verbeteren. Dat gebeurt gefaseerd tussen 28 april en 11 juni, waarbij de eerste weken (28 april t/m 13 mei) de meeste overlast geeft. Dan is het kruispunt Henegouwerweg-Brugweg-hefbrug volledig afgesloten. Omrijden kan via Boskoop en de Coenecoopbrug of via de… Continue reading

Lees meer

Distributiecentrum Lidl: imposant in vele opzichten

Een grote groep enthousiaste OPW-leden en relaties, gedreven medewerkers die met trots vertellen over hun bedrijf én een logistieke routing om ú tegen te zeggen in een zeer imposant gebouw: in een notendop zijn dat de ingrediënten van het zeer geslaagde OPW Contactuur van 19 maart. Tel daar nog het uitstekende dinerbuffet uit eigen ‘keuken’… Continue reading

Lees meer