B2B: in Waddinxveen is grote saamhorigheid

Het OPW is hét netwerk voor alle ondernemers in Waddinxveen. De commissie B2B vertegenwoordigt veelal de bedrijven die gevestigd zijn op de verschillende bedrijventerreinen: Coenecoop, Distripark Doelwijk, Logistiek ParkA12 en het Gouwe Park. Daarnaast is er veel bedrijvigheid in de zone Noord-Zuid langs de Gouwe (Noordkade-Zuidkade-Kouwe Hoek) en langs de toegangsweg naar Waddinxveen, de Tweede Bloksweg. Hoewel Noord-Zuid en de Tweede Bloksweg geen officiële bedrijventerreinen zijn, zijn hier ook voornamelijk B2B ondernemers gevestigd.

 

In Waddinxveen heerst grote saamhorigheid: veel ondernemers doen zaken met elkaar en dit versterkt het economische klimaat. Bovendien is er een goede verstandhouding met het bestuur van de gemeente. Er is regelmatig bestuurlijk overleg, waar verschillende ondernemerszaken besproken worden: van vraagstukken met betrekking tot de infrastructuur en parkeren tot KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen), de ontsluiting van de terreinen en gezamenlijke lokale en regionale activiteiten.

Start van gemeentelijk project ‘Actualisatie gebruik gemeentegrond’

 

De gemeente wil komen tot een beter geregeld gebruik van gemeentegrond. Het gaat hierbij om:

- vastleggen van afspraken over ongeregistreerd gebruik gemeentegrond
- bevorderen van de verkoop van snippergroen
- bevorderen van de adoptie van groen

Project

 

Hiervoor start de gemeente het project ‘Actualisatie gebruik gemeentegrond’ met een pilot in de wijk Zuid en Oost. De gemeente wil met het project zorgen voor duidelijkheid over het gebruik van gemeentegrond, de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren en meer verantwoordelijkheid geven aan bewoners en bedrijven voor de openbare ruimte.

Tijdens deze pilot worden bewoners en bedrijven persoonlijk benaderd. Dat is om samen gevallen van ongeregistreerd gebruik gemeentegrond op te lossen en om de aanwezigheid van verkoopbaar snippergroen onder de aandacht te brengen.

Prijsverlaging snippergroen

 

Tijdens het project (voorlopig tot 1 oktober 2017) gaan de verkoopprijzen van snippergroen omlaag. Onder snippergroen wordt verstaan: onbebouwde gemeentegrond, direct aansluitend op eigendom van de aanvrager en per verkoopaanvraag maximaal 150 m2 groot.

 

Afhankelijk van de ligging varieert de tijdelijke verkoopprijs voor snippergroen grenzend aan woonpercelen van €75/m2 tot € 160/m2. Voor snippergroen op bedrijventerrein geldt tijdens het project de prijs van €150/m2. De kosten van onder andere de notaris en het kadaster zijn voor rekening van de koper.

Martine Hooftman
coördinator B2B

Kijk voor een overzicht van onze leden op de B2B Marktplaats.

Commissie B2B:


Martine Hooftman (Coördinator)

Co Doeleman (Distripark Doelwijk)

Martijn Daanen (Gouwe Park)

Arnaud van der Eijk (Logistiek ParkA12/Glasparel)

Gert Marchand (Noord-Zuid)

Rob den Boer (Coenecoop)