B2C: Retail goed vertegenwoordigd in Waddinxveen

De B2C commissie vertegenwoordigt binnen het OPW alle Waddinxveense bedrijven die de consument als doelgroep hebben. Wij zorgen ervoor dat het voor hen prettig is om te ondernemen in Waddinxveen. Tegelijk maken wij er ons sterk voor dat Waddinxveen een fijne gemeente is om te winkelen. Er zijn in het dorp verschillende winkelgebieden, zodat winkelen dichtbij huis voor vrijwel iedere Waddinxvener mogelijk is: het woon- en winkelhart Gouweplein, het Kon. Wilhelminaplein, de Luifelbaan, de Sniep, de Zuidplas, de Dorpstraat, de Groenswaard en het Passage-Brugcentrum. De commissie B2C organiseert samen met de activiteitencommissie van de OPW door het hele jaar heen leuke consumentenacties.

Uitnodiging: Inspiratieavond
28 september 2018


Als ondernemer in de retail ben je enthousiast en heb je passie voor je vak. Ook sta je dagelijks voor keuzes: het werkveld verandert namelijk in een razend tempo en er zijn veel zaken om rekening mee te houden. Dus hoe mooi zou het zijn om eens te sparren met collega-ondernemers en te zien hoe zij zaken aanpakken? Samen met collega ondernemers nadenken over kansen en bedreigingen, ideeën opdoen en geïnspireerd raken.


Het OPW (commissie B2C) organiseert in de komende maanden verschillende inspiratieavonden. De eerste avond vindt plaats bij Wielaard fietsen (Dorpstraat 22) en heeft als thema Internet. Hoe ga jij als ondernemer daarmee om? Wat is de beste manier om jouw ‘bricks’ te verbinden met de ‘clicks’ en wat zijn de valkuilen? Op dit soort vragen krijg je antwoord van verschillende collega-ondernemers tijdens de inspiratieavond B2C.


De bijeenkomst start om 18.00 uur met een hapje en een drankje, gevolgd door het verhaal van Guido Boxhoorn (eigenaar Wielaard fietsen). Hij zorgde voor een echte fietsbeleving in de winkel. Om 20.30 uur sluiten we af. Maar let op! Er is maar plek voor tien personen, dus meld je snel aan.

Uitstallingenbeleid
14 september 2017

 

Op een aantal winkellocaties in Waddinxveen staan uitstallingen van winkeliers die weliswaar het straatbeeld levendiger maken, maar die de doorgang voor bijvoorbeeld mensen met een beperking en ouders met kinderwagens kunnen belemmeren. Het gaat bijvoorbeeld om verplaatsbare reclameborden, koopwaar en plantenbakken. Om ondernemers bewust te maken van deze hinder, heeft de gemeente een leaflet over dit onderwerp gemaakt. Op 13 en 14 september worden deze in diverse winkelcentra door medewerkers van de gemeente en OPW-leden Thon Bostelaar en Ton van den Berg uitgereikt aan de winkeliers.

Holland Outlet Mall: succesvolle lobby
14 september 2017

 

Na de zware lobby door de kerngroep HOM (waaraan ook vertegenwoordigers van het OPW deelnamen) heeft de gemeenteraad van Zoetermeer deze week besloten het project niet door te zetten. De komst van het grote outletcenter is nu definitief van de baan. Zo blijkt maar weer dat actie voeren loont.

 

Visie op Waddinxveense detailhandel
14 september 2017

 

Het OPW is nauw betrokken bij de samenstelling van het (eind)rapport van de detailhandelsvisie in Waddinxveen. Robbert Den Haag, Thon Bostelaar en Henk de Bas hebben namens het OPW zitting in de kerngroep ‘toekomstvisie winkellocaties’. Eén van de activiteiten van deze kerngroep was een schouw van alle (wijk)winkelcentra. Op 31 augustus zijn verschillende winkellocaties in Waddinxveen bezocht waarbij per locatie is gekeken naar de kwaliteit en het aanbod van de winkels én naar de kwaliteit en indeling van het hele winkelgebied. Ook de zondagopenstelling, een belangrijk topic voor onze leden en een veelbesproken onderwerp in Waddinxveen, krijgt zijn beslag in het rapport.

Rol provincie Zuid-Holland bestemmingsplan procedure HOM Zoetermeer

Koopstromenonderzoek 2016 (KSO)

 

OPW bestuurslid Thon Bostelaar was in februari, samen met Marieke Harteveld, beleidsmedewerker gemeente Waddinxveen), in Haarlem bij de presentatie van het koopstromenonderzoek 2016. Bij deze interessante presentatie van de cijfers uit het onderzoek, was een groot aantal collega’s uit de branche aanwezig. Dit onderzoek is opgesteld in opdracht van de provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. De algemene conclusie van het onderzoek is dat bedrijven in de non-food in middelgrote gemeenten (waaronder Waddinxveen) in de afgelopen vijf jaar aan bestedingen fors hebben ingeboet. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de exceptionele toename van de e-commerce bestedingen (aankopen via internet).

 

Het KSO levert informatie waarmee de ontwikkelingen in de detailhandel scherper gevolgd kunnen worden. De uitkomsten van dit onderzoek worden door de overheid (provincies, gemeenten) en door het bedrijfsleven vaak gebruikt, bijvoorbeeld voor het opstellen of bijsturen van detailhandelsbeleid. Voor onze gemeente is het centrum van Waddinxveen/Gouweplein in het KSO 2016 betrokken. De andere Waddinxveense winkelcentra zijn wegens onvoldoende respons niet specifiek in het onderzoek opgenomen. Het volledige rapport is terug te vinden op www.kso2016.nl. Thon Bostelaar, voorzitter van de B2C commissie, raadt een ieder aan om de uitkomsten van het KSO tot zich te nemen. Uw concurrenten, de overheid en de financiële sector (banken) gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek ook.

Nederlandse Franchise Code (NFC)

 

Onlangs heeft (demissionair)minister Kamp van Economische Zaken aangekondigd dat hij de NFC in de wet wil verankeren. Dit betekent heel goed nieuws voor de vele franchisenemers die er zijn in Nederland. En ook in Waddinxveen kennen wij veel ondernemers die via franchising actief zijn op de lokale markt. Het gaat onder meer om winkelformules als Domino’s, Formido, HEMA, Hubo, Intertoys, Jumbo, New York Pizza, Regiobank, Verhage fastfood, en nog vele andere. In de NFC (waar OPW bestuurslid Henk de Bas nauw betrokken bij is geweest) worden allerlei afspraken tussen franchisegever- en franchisenemer vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn inzicht in resultaten van vorige franchisenemer op deze locatie, vastlegging van geprognotiseerde omzetten en inzicht in totstandkoming van de kostenstructuur. Na een periode van bijna een jaar waarin bleek dat met name de franchisegevers zich niet veel van de NFO aantrokken en ook niet in overleg wilden gaan met franchisenemers, heeft de minister besloten de NFO van een wettelijk haakje te voorzien. De minister schat in dat hij nog tijdens zijn demissionaire periode het wetsvoorstel richting de Eerste- en Tweede kamer kan sturen. Er is daarin een ruime meerderheid voor zijn voorstel, waardoor het er naar uit ziet dat nog dit jaar de NFO in de wet verankerd zal zijn.

Thon Bostelaar
Voorzitter B2C

Neem ook een kijkje op de website van Winkelen in Waddinxveen.

Commissie B2C:
Thon Bostelaar (Voorzitter)

John Mulder (Gouweplein)

Ton van den Berg (KW Plein / Luifelbaan / Groensvoorde)

Guido Boxhoorn (Dorpstraat)

Paul van Weelden (Sniep / Zuidplas)

Jaap Bremmer (Passage / Brug)