Waarom OPW?

 

Onze algemene doelstelling is om een sterk ondernemersklimaat te realiseren. Dat doen we onder meer door ruimte te bieden voor netwerken en kennisdeling én met proactieve belangenbehartiging. Het OPW is de ultieme plek waar Waddinxveense ondernemers met elkaar in contact komen. Vier keer per jaar organiseren we een Contactuur: een inspirerend bedrijfsbezoek bij één van onze leden. Tijdens verdiepende themabijeenkomsten gaan we dieper in op specifieke onderwerpen. Waar mogelijk werken we samen met ondernemerskringen in de regio. We behartigen de gezamenlijke belangen van onze leden door betrokken te zijn bij wat er in de regio gebeurt en onderhouden daarvoor nauwe contacten met de gemeente en provincie. Met onze activiteiten dragen we bij aan de doelstelling van de gemeente Waddinxveen om de meest ondernemersvriendelijke gemeente van Zuid-Holland te worden.

Daarom OPW!

 

-  is de ultieme plek voor álle Waddinxveense ondernemers om met elkaar in contact te komen

-  biedt een agenda die bol staat van de interessante kennis- en thema-avonden, inspirerende ledenbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken

-  onderhoudt nauwe contacten met gemeente en provincie én regionale partijen die zich inzetten voor ondernemerszaken, zodat we de belangen van alle ondernemers optimaal kunnen behartigen.