Containeroverleg

Panteia heeft in opdracht van de regio Midden-Holland onderzoek gedaan naar ‘nut en noodzaak’ van een overslagterminal in de regio, en daarbij verschillende locaties gescreend.

Het conceptrapport laat zien dat een dergelijke terminal zowel economisch als maatschappelijk bijdraagt aan de doelen van de regio. Volgens het rapport lijkt een containerterminal echter alleen haalbaar op Goudse Poort. Het rapport is vorige week gepresenteerd. Uit de gesprekken die daarna met belanghebbenden (ondernemers) zijn gevoerd, bleek opnieuw dat er grote interesse is voor alternatieven voor het vervoer over de weg. Door de regio erbij te betrekken, gaat het om grotere aantallen en ook om gekoelde containers (reefers). De ondernemers maken zich wel zorgen over langdurige bestuurlijke procedures die nodig zijn om hierover een knoop door te hakken. Wees praktisch is het advies.