DPW gaat concreet aan de slag met energiebesparing en duurzaam bouwen

Dit jaar wil het DPW aan de slag gaan met concrete duurzaamheidsprojecten voor ondernemers. Op 12 maart kwamen de leden van het platform bij elkaar om de onderwerpen voor deze projecten te bepalen. Er werd van ‘grof naar fijn’ gewerkt: eerst kozen de ondernemers twee thema’s, waarop ze zich willen richten en vervolgens bepaalden ze voor deze thema’s de onderwerpen voor de projecten. Uit de eerste ronde rolden twee thema’s: energievoorziening/energiebesparing en duurzaam bouwen. Ook het thema gezondheid scoorde hoog, maar werd door de deelnemers ‘geparkeerd’ en krijgt wellicht in een later stadium nog aandacht. Over het thema ‘energievoorziening/energiebesparing’ hadden de ondernemers veel goede ideeën en uiteindelijk kozen de DPW-ers ervoor om dit jaar vooral kennis te verwerven, die nodig is om echt iets te gaan doen en daaraan gekoppeld mee te gaan doen aan (energie)scans. Het thema duurzaam bouwen zal zich met name toespitsen op de voorlichting van de mogelijkheden om duurzaam te renoveren. Voor beide projectonderwerpen werken kleine groepjes van leden het projectvoorstel in de komende weken verder uit.

duurzaamheid, waddinxveen, energiebesparing, DPW