Duurzaamheid & Innovatie

Duurzaamheid en innovatie is hot in Waddinxveen. Er is een flink aantal bedrijven dat volop bezig is met duurzame ontwikkelingen. Zij hebben zich een aantal jaar geleden verenigd in een Stichting, het Duurzaamheidsplatform Waddinxveen. Het OPW voelt zich bestuurlijk verantwoordelijk voor de activiteiten die in Waddinxveen gebeuren rondom duurzaamheid. We organiseren regelmatig kennissessies en masterclasses, die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Zo brengen we duurzaamheid en innovatie verder.

 

Het DPW focust zich op vijf thema’s, die hun oorsprong ook vinden in de duurzaamheidsagenda van Urgenda. Dit is een landelijk opererende organisatie voor duurzaamheid en innovatie, die samenwerkt met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. Urgenda staat onder leiding van Marjan Minnesma, die vorig jaar nog in Waddinxveen, op uitnodiging van het DPW, een Masterclass verzorgde. De thema’s waar het Duurzaamheidsplatform Waddinxveen zich voor inzet zijn: Wonen, Vervoer, Voedsel & gezondheid, Productie en Energie. Voor ieder van deze aandachtsgebieden fungeert één van de leden als trekker. Hij of zij probeert, onder meer met activiteiten en kennisoverdracht om zo'n specifiek gebied verder te brengen in het Waddinxveense.

 

Jac Bost
Voorzitter Duurzaamheid & Innovatie

Eerste stap naar een energieneutraal Midden-Holland in 2050

Op 5 april hebben Jac Bost namens het DPW, Jan Roggeveen namens het OPW en andere deelnemende partijen hun handtekening gezet onder het Convenant 2018-2025 Regionale Energiestrategie Midden-Holland. Hiermee spreken zij af om samen te werken aan een energie- en klimaatneutrale regio, om zo bij te dragen aan de nationale en internationale klimaat- en energiedoelstellingen. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is trekker van dit project en op de website lees je meer over onder andere het convenant.

DPW gaat concreet aan de slag met energiebesparing en duurzaam bouwen

Dit jaar wil het DPW aan de slag gaan met concrete duurzaamheidsprojecten voor ondernemers. Op 12 maart kwamen de leden van het platform bij elkaar om de onderwerpen voor deze projecten te bepalen. Er werd van ‘grof naar fijn’ gewerkt: eerst kozen de ondernemers twee thema’s, waarop ze zich willen richten en vervolgens bepaalden ze voor deze thema’s de onderwerpen voor de projecten. Uit de eerste ronde rolden twee thema’s: energievoorziening/ energiebesparing en duurzaam bouwen. Ook het thema gezondheid scoorde hoog, maar werd door de deelnemers ‘geparkeerd’ en krijgt wellicht in een later stadium nog aandacht. Over het thema ‘energievoorziening/energiebesparing’ hadden de ondernemers veel goede ideeën en uiteindelijk kozen de DPW-ers ervoor om dit jaar vooral kennis te verwerven, die nodig is om echt iets te gaan doen en daaraan gekoppeld mee te gaan doen aan (energie)scans. Het thema duurzaam bouwen zal zich met name toespitsen op de voorlichting van de mogelijkheden om duurzaam te renoveren. Voor beide projectonderwerpen werken kleine groepjes van leden het projectvoorstel in de komende weken verder uit.

 

Terugblik DPW Masterclass Energietransitie

Matthijs Kok (ODMH) gaf een verslag van wat er in Midden-Holland zal moeten gebeuren om de klimaatafspraken te halen, die we internationaal hebben afgesproken. De mogelijkheden van besparen en van opwekken van duurzame energie zijn opgedaan in werkateliers (met honderden deelnemers). Zijn verhaal en plaatjes deden veel stof opwaaien. Duurzame energie blijkt niet alleen van ver weg te kunnen komen maar in onze regio is weinig ruimte. Dat vraagt out-of-the box denken en 'not in my backyard' gaat niet helemaal lukken. Maar, we kunnen wel meedenken en sturen om de juiste verandering te regelen. Er ontstond hierdoor een zeer interessante discussie, die tot ver bij de netwerkborrel doorliep. DPW, die met haar programma de agenda van Stichting Urgenda volgt, had met deze Masterclass duidelijk een onderwerp te pakken dat leeft in Waddinxveen en de regio.

 

Bestuurswissel

Goed nieuws! Jac Bost (Top-Consultants) gaat een actieve rol spelen bij het DPW. Voorzitter Wim Lexmond doet, onder meer vanwege een verhuizing, een stapje terug, maar blijft gelukkig wel behouden voor het Duurzaamheidsplatform. Jac Bost gaat, samen met Wim Lexmond, Jan Roggeveen en Otto Kempkes, de commissie DPW verder vorm geven. De leden van het DPW waren al op de hoogte van deze wijziging in het bestuur.

De Waddinxveense koplopers op het gebied van Duurzaamheid & Innovatie: