Duurzaamheid & Innovatie

Duurzaamheid en innovatie is hot in Waddinxveen. Er is een flink aantal bedrijven dat volop bezig is met duurzame ontwikkelingen. Zij hebben zich een aantal jaar geleden verenigd in een Stichting, het Duurzaamheidsplatform Waddinxveen. Het OPW voelt zich bestuurlijk verantwoordelijk voor de activiteiten die in Waddinxveen gebeuren rondom duurzaamheid. We organiseren regelmatig kennissessies en masterclasses, die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Zo brengen we duurzaamheid en innovatie verder.

 

Het DPW focust zich op vijf thema’s, die hun oorsprong ook vinden in de duurzaamheidsagenda van Urgenda. Dit is een landelijk opererende organisatie voor duurzaamheid en innovatie, die samenwerkt met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren. Urgenda staat onder leiding van Marjan Minnesma, die vorig jaar nog in Waddinxveen, op uitnodiging van het DPW, een Masterclass verzorgde. De thema’s waar het Duurzaamheidsplatform Waddinxveen zich voor inzet zijn: Wonen, Vervoer, Voedsel & gezondheid, Productie en Energie. Voor ieder van deze aandachtsgebieden fungeert één van de leden als trekker. Hij of zij probeert, onder meer met activiteiten en kennisoverdracht om zo'n specifiek gebied verder te brengen in het Waddinxveense.

 

Jac Bost
Voorzitter Duurzaamheid & Innovatie

Workshop DPW-leden

Het DPW wil graag concrete veranderingen naar duurzaamheid ondersteunen. Daarom staat de eerste bijeenkomst van dit jaar in het teken van een inventarisatie naar concrete acties en thema’s. Dat doen we in een interactieve workshop én met onze leden. De workshop staat gepland voor 12 maart, tussen 17.00 en circa 19.30 uur. Omdat het DPW staat voor duurzaamheid en innovatie – en je dat onder meer opdoet door bij elkaar in de keuken te kijken – willen we de avond bij één van de DPW-leden organiseren. Wil je meedenken, maar ben je nog geen DPW-lid? Meld je dan aan!

 

Terugblik DPW Masterclass Energietransitie

Matthijs Kok (ODMH) gaf een verslag van wat er in Midden-Holland zal moeten gebeuren om de klimaatafspraken te halen, die we internationaal hebben afgesproken. De mogelijkheden van besparen en van opwekken van duurzame energie zijn opgedaan in werkateliers (met honderden deelnemers). Zijn verhaal en plaatjes deden veel stof opwaaien. Duurzame energie blijkt niet alleen van ver weg te kunnen komen maar in onze regio is weinig ruimte. Dat vraagt out-of-the box denken en 'not in my backyard' gaat niet helemaal lukken. Maar, we kunnen wel meedenken en sturen om de juiste verandering te regelen. Er ontstond hierdoor een zeer interessante discussie, die tot ver bij de netwerkborrel doorliep. DPW, die met haar programma de agenda van Stichting Urgenda volgt, had met deze Masterclass duidelijk een onderwerp te pakken dat leeft in Waddinxveen en de regio.

 

Bestuurswissel

Goed nieuws! Jac Bost (Top-Consultants) gaat een actieve rol spelen bij het DPW. Voorzitter Wim Lexmond doet, onder meer vanwege een verhuizing, een stapje terug, maar blijft gelukkig wel behouden voor het Duurzaamheidsplatform. Jac Bost gaat, samen met Wim Lexmond, Jan Roggeveen en Otto Kempkes, de commissie DPW verder vorm geven. De leden van het DPW waren al op de hoogte van deze wijziging in het bestuur.

De Waddinxveense koplopers op het gebied van Duurzaamheid & Innovatie:

DPW, Duurzaam ondernemen, Waddinxveen, Logo, bedrijven