Hoe wendbaar is jouw onderneming?

Wat een inspirerende avond was het maandag 7 mei! Peter Stooker (Adaptum) liet leden en relaties op een leuke en interactieve manier nadenken over de wendbaarheid van hun onderneming. Aan de hand van een aansprekend voorbeeld werden de risicofactoren van het niet kunnen inspelen op de steeds veranderende markt onder de loep genomen. Leden gaven per risicofactor een cijfer aan hun eigen organisatie. Aan het einde van de keynote hadden zij een goede indruk van de wendbaarheid van hun onderneming!

Voorafgaand aan deze keynote vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Hier presenteerde het bestuur de ontwikkelingen, activiteiten en de financiën van het afgelopen jaar. We zijn een gezonde vereniging die steeds meer de verbinding zoekt met haar leden, externe partijen en bedrijfsverenigingen in de regio om nog verder te professionaliseren.  Tevens vond er een bestuurswissel plaats. Jac Bost werd benoemd als voorzitter van de commissie Duurzaamheid en neemt hiermee het stokje over van Wim Lexmond.

Stooker, wendbaarheid, peter, presentatie, alv, opw