Lobbyen werkt!

Goed nieuws: toerit 11 van de A12 blijft behouden. Er waren vanuit Rijkswaterstaat plannen om de toerit te sluiten, waardoor verkeer vanuit Den Haag/Rotterdam niet meer rechtstreeks Gouda en omgeving zou kunnen bereiken. Dit zou gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen. Gezamenlijk lobbywerk is echter succesvol gebleken en afgelopen week is er besloten om de afsluiting van de toerit niet meer mee te nemen in de verder planontwikkeling om filevorming rondom Moordrecht tegen te gaan. Nieuwe plannen daarvoor zijn in de maak. De A20 zal in ieder geval worden verbreed, waardoor het probleem bij het weefgedeelte bij het Gouwe aquaduct zal verdwijnen.