Nieuw coalitieakkoord

In het nieuwe coalitieakkoord ‘Samen verantwoord vernieuwen’ wordt Waddinxveen getypeerd als een ondernemersvriendelijke gemeente. Dat horen wij natuurlijk graag. Het nieuwe college wil graag een goede samenwerking en wij onderstrepen dat van harte. Een belangrijke nieuwe maatregel is de vrijheid om binnen de regelgeving van de winkeltijdenwet zelf de openingstijden te bepalen. Vanuit het OPW gaan we daarover graag met het college in gesprek: in de aanbeveling aan het nieuwe college hebben wij namelijk een bepaalde tijdspanne genoemd voor de opening en de bevoorrading van de winkels op zondag(middag). Van deze aanbeveling is in het coalitieakkoord niets terug te vinden. Naast een onderzoek voor het vereenvoudigen van het aanbestedingsbeleid wordt alleen de continuering van het Ondernemersfonds genoemd. Graag zouden wij nauwe samenwerking betrachten bij de uitvoering van de toekomstvisie detailhandel structuur Waddinxveen. De economie of het bedrijfsleven wordt verder zeer beperkt genoemd en dit is voor het OPW en de Waddinxveense ondernemers teleurstellend te noemen.