Ondernemers Platform Waddinxveen (OPW)...

...is een ondernemersvereniging die ruim 300 bedrijven en organisaties uit Waddinxveen vertegenwoordigt.

Algemeen

Ondernemen doe je samen! In Waddinxveen zijn de ondernemers ervan overtuigd dat je door goed samen te werken de beste resultaten behaalt: commercieel gezien is een groot netwerk van belang. En door krachten te bundelen sta je sterker in je belangenbehartiging. Voor het Ondernemers Platform Waddinxveen zijn dit dan ook de belangrijkste pijlers. Naast kennisdeling, want zonder content en innovatie is er geen vooruitgang en ondernemers willen altijd verder.

 

Het OPW is onder meer partner van GIDSnetwerk Waddinxveen en Waddinxveen, dát werkt!.