A20 krijgt meer rijstroken ….

Een verbreding van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken in beide rijrichtingen tussen de aansluitingen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda! Goed nieuws voor iedereen en vooral voor alle ondernemers. In de rijrichting Gouda – Nieuwerkerk aan den IJssel begint de verbreding bij de onderdoorgang van de A20 onder de A12. Vanaf Nieuwerkerk aan den IJssel richting Gouda loopt de verbreding tot aan de bestaande A12-afrit bij Gouda, waarmee een vijfde rijstrook in het Gouweaquaduct in die rijrichting wordt aangelegd. Met de verbreding kan het verkeer beter en veiliger doorrijden.

Tijdens een groot overleg op 16 oktober, waar ook OPW en ondernemers in transport aan deelnamen, werd stilgestaan bij het proces vanaf de starbeslissing in 2017 tot nu. Ook werd een doorkijk gegeven naar de ontwikkeling in de komende jaren. Aandachtspunten uit het overleg:
– Op verzoek van het OPW zullen ondernemers aanhaken bij de bestuurlijke adviesgroep.
– De Parallelweg-Zuid zal met circa 30 tot 35 meter verschoven en teruggebracht naar bestaande indeling en breedteprofiel. De bestaande rijstroken op A20 zullen ook worden verbreed.
– In het kader van participatie worden verschillende bijeenkomsten voor stakeholders georganiseerd.

Kijk ook eens op mirta20nieuwerkerkgouda.nl