Agrarisch

De commissie agrarisch is nog een relatief nieuwe groep binnen het OPW. Onder aanvoering van Jan Pieter Stolk buigt deze groep zich over collectieve belangen voor deze groep van overwegend familiebedrijven. Agrarische bedrijven zijn in Waddinxveen veelal aan de randen van het dorp gevestigd.

 

De belangen van de agrarische bedrijven worden deels door OPW behartigd en deels door LTO, de belangenorganisatie voor deze branche. Op dit moment (maart 2020) loopt er een aanvraag bij het Ondernemersfonds Waddinxveen voor funding voor een onderzoek naar bodemdaling in de Polder Bloemendaal.

Jan-Pieter Stolk
Agrarisch