Beleid en taken

Het Ondernemersplatform Waddinxveen kijkt vooruit! Door verder te kijken, kom je ook verder; dat zullen ondernemers als geen ander begrijpen. Welke kansen en bedreigingen zien we voor de vereniging en de ondernemers, die we vertegenwoordigen? En welke activiteiten kunnen we als vereniging ontplooien om een goed ondernemersklimaat te ontwikkelen in onze gemeente. Hoewel het OPW hét platform is voor Waddinxveense bedrijven, beseffen we dat ondernemen natuurlijk meer en meer over onze gemeentegrenzen plaatsvindt.

Drie pijlers

Het OPW heeft drie pijlers: belangenbehartiging, netwerken en kennisdelen. Elke pijler is even belangrijk.

  1. Netwerken: met businesscontacten organiseren we een kijkje in de keuken van veel succesvolle Waddinxveense bedrijven. Ze zijn niet alleen voor vakgenoten belangrijk: een retailer leert van een agrarische ondernemer en een groot B2B bedrijf van een ZZP’er en vice versa. En we kijken ook steeds meer naar de regio. Onze ondernemers doen immers ook zaken buiten Waddinxveen en daar is ook veel ‘te halen en te brengen’.
  1. Belangenbehartiging: we zijn met een groot aantal onderwerpen bezig, zoals de economische agenda van Waddinxveen, de detailhandelsstructuurvisie, de energietransitie, onderwijs en verkeer. We worden door de gemeente of de provincie steeds vaker gevonden als dé vertegenwoordiger van de Waddinxveense ondernemers. En we zeggen volmondig ja wanneer er om onze input wordt gevraagd. Bijvoorbeeld in het Triple Helix overleg, waar we een nadrukkelijke rol spelen. Dit overleg verbindt ondernemersverenigingen, gemeenten en onderwijsinstellingen uit Midden-Holland. En geeft de Waddinxveense ondernemer een stem binnen de gemeente of in de regio en ook landelijk, bij VNO NCW-West en MKB Nederland. Hierdoor blijven we aangesloten bij relevante regionale en landelijke onderwerpen. De economische agenda is van groot belang voor ondernemend Waddinxveen. Hiermee wordt het beleid voor de lange termijn meer voorspelbaar.
  1. Kennisdeling: ook een uitdaging is om te komen tot een meer duurzame en circulaire maatschappij. Wij geven hierbij aan wat de beleidsplannen voor het bedrijfsleven kunnen betekenen en leveren ideeën om de plannen verder te verbeteren. In verdiepende themabijeenkomsten gaan we in op dit soort specifieke onderwerpen.
Jan Roggeveen
Voorzitter
Henk de Bas
Secretaris
Otto Kempkes
Penningmeester