Het OPW is van inborst slagvaardig en proactief: wij kennen geen vergadercultuur, maar werken pragmatisch en met korte lijnen. Het OPW kent een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en een algemeen bestuur, waarin de commissievoorzitters zitting hebben. Op dit moment (peildatum juli 2019) zijn er de volgende commissies: B2C (retail), B2B (dienstverlening en industrie), Verkeer & Vervoer, Economie, Onderwijs & Werkgelegenheid, Duurzaamheid & Innovatie, Activiteiten, Agrarisch en ZZP. Het bestuur wordt ondersteund door een uitvoerend secretariaat, dat ook verantwoordelijk is voor de communicatie.

Dagelijks bestuur

Jan Roggeveen
Voorzitter
Henk de Bas
Secretaris
Otto Kempkes
Penningmeester

Algemeen bestuur

Martine Hooftman
B2B
Thon Bostelaar
B2C
Martijn Daanen
Economie, Onderwijs & Werkgelegenheid
Jac Bost
Duurzaamheid & Innovatie
Fred van Noort
Verkeer & Vervoer
Fred Bos
Activiteiten
Jan-Pieter Stolk
Agrarisch
Ton Vreeburg
ZZP
Manon van de Graaf
Bestuursondersteuning & Communicatie