OPW 2.0 en OFW

Vanuit het bestuur is er deze week een brief verstuurd aan alle leden over de ontwikkelingen rondom het Ondernemersfonds WAddinxveen en het Ondernemersplatform Waddinxveen. Het bestuur bereidt een nieuwe structuur van het OPW voor die samenhangt met de vernieuwing van het OFW. In de komende maanden zal duidelijk worden hoe de nieuwe verenigingsstructuur er uit… Continue reading

Lees meer

Energiescan voor agrariërs

Heeft u een agrarisch bedrijf en denkt u erover om zonnepanelen op uw dak te plaatsen? Dan kunt u zich aanmelden voor het project ‘Zon op Dak Groene Hart’, een samenwerking tussen gemeente Waddinxveen, gemeente Zuidplas en LTO Noord. Via een energiescan wordt onderzocht in hoeverre zonnepanelen op uw beschikbare dak rendabel zijn. Voor vragen… Continue reading

Lees meer

Over de transitie in het bedrijfsleven…

Wat is voor bedrijven nou écht relevant aan de energietransitie? Met die vraag in het achterhoofd organiseerden de duurzaamheidsplatformen van Midden-Holland het webinar ‘Energietransitie in het bedrijfsleven’. Zonnepanelen, warmtepompen, transitievisies en energiestrategieën, wat moet je daar als ondernemer mee? Ondernemers uit de hele regio sloten aan bij het webinar op 24 februari om daar achter… Continue reading

Lees meer

Presentatie Circulaire Economie

Op 19 april gaf de Stec Groep een presentatie over de kansen en mogelijkheden voor een circulaire economie. Aansluitend is de website circulair.biz live gegaan! Hier kan je: Zoeken naar waardevolle reststromen in de CE grondstof zoekmachine Midden-Holland en inzicht krijgen in financiële waarde van deze CE grondstoffen https://www.circulair.biz/cegrondstof Ontdekken welke CE grondstofstromen er beschikbaar komen op jouw bedrijventerrein CE… Continue reading

Lees meer

Transitievisie Warmte – Waddinxveen

In het nationale Klimaatakkoord (2019) staat dat alle gebouwen in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Alle gemeenten moeten hiervoor plannen maken. Dat begint met een ‘Transitievisie Warmte (TVW)’. De Ontwerp TVW (de conceptversie) is op 13 april vastgesteld door de gemeenteraad en is nu vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt van 14 juni tot en met 26 juli… Continue reading

Lees meer