Transitie Visie Warmte (TVW)

Waar de RES op regionaal niveau opereert, doet de TVW dit binnen de gemeentegrenzen. In de TVW wordt bepaald hoe én wanneer een wijk of bedrijventerrein ‘van het gas af gaat’. En wat voor die wijk of dat bedrijventerrein de alternatieve oplossingen zijn. Als DPW zijn wij nauw betrokken bij de werkgroep warmtetafel van Waddinxveen.… Continue reading

Lees meer

Ondernemersvriendelijkste gemeente

MKB-Nederland organiseert ook dit jaar de verkiezing ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland’. Inmiddels is in de eerste deelnemende gemeenten de verkiezing van start gegaan. Ook jouw mening telt! Welke gemeente heeft volgens jou het beste voor met ondernemers? Zorgt voor een optimale dienstverlening en betaalbare lasten? En heeft ondernemers goed geholpen in coronatijd? Laat jouw stem… Continue reading

Lees meer

Publieksversie RES

In het afgelopen jaar is er een eerste verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast is geïnventariseerd welke warmtebronnen er zijn en hoeveel warmte we nodig hebben in de regio Midden-Holland. Het resultaat kan je nu lezen in de publieksversie van de concept-RES. Vanaf deze maand wordt ook het participatietraject… Continue reading

Lees meer

Stageplekken gezocht!

Leerlingen van het Coenecoop College in Waddinxveen zoeken regelmatig een stageplaats. Bijvoorbeeld in de metaal-, installatie- of elektrotechniek. Het Coenecoop College is nu op zoek naar stageplekken voor de periode van 25 januari tot en met 5 februari 2021. Heb jij plaats voor één of meerdere leerlingen? Stuur dan een mail naar stageplaatsen@coenecoopcollege.nl.

Lees meer

Meer of minder (bedrijventerreinen)?

De Provincie heeft voor de regio Midden-Holland een visie ontwikkeld voor de bedrijventerreinen. Hierin wordt aangegeven dat er in de regio geen behoefte meer is aan nieuwe bedrijventerreinen. Uit een onderzoek van Stec blijkt eigenlijk het tegenovergestelde. Naar aanleiding hiervan buigt een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen uit Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Gouda,… Continue reading

Lees meer