Regionale Energie Strategie

In samenspraak met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties heeft Midden-Holland in de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES) zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op grote daken en langs infrastructuur (wegen). Mocht dit niet genoeg elektriciteit opleveren,… Continue reading

Lees meer

Programma OPW Business Talk 17 mei bekend!

Van de activiteitencommissie – We hebben voor 17 mei een leuk programma samengesteld, met als overkoepelend thema: zichtbaar zijn en blijven!   Wethouder Martijn Kortleven komt langs om ons bij te praten over de Economische Agenda. Dit document is de afgelopen periode in samenwerking met het OPW opgesteld en hierin staan de doelstellingen en kaders… Continue reading

Lees meer

RES 1.0 gepubliceerd

In samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties heeft de regio Midden-Holland in de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES) zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op grote daken en langs infrastructuur. Mocht dit niet genoeg elektriciteit… Continue reading

Lees meer

Kort nieuws | Nieuwe regelingen corona

TONK Een aantal mensen heeft het als gevolg van de coronamaatregelen financieel moeilijk. Er verdwijnen banen en sommige ondernemers kunnen hun werk niet of maar gedeeltelijk doen. Hierdoor hebben mensen soms minder inkomen dan voorheen en kan het lastig zijn om de woonkosten te betalen. De gemeente kan uitkomst bieden met de TONK regeling. Het… Continue reading

Lees meer

Lokaal nieuws | Tijdelijke uitbreiding van de terrassen & Noodoproep

Tijdelijke uitbreiding van de terrassen Om de horeca kansen te geven om zo goed mogelijk te kunnen ondernemen, biedt de gemeente hen de mogelijkheid om terrassen tijdelijk uit te breiden. Natuurlijk wanneer de horeca weer open gaat. Er kan dan beter worden omgegaan met de 1,5 meter-maatregel terwijl het aantal zitplaatsen gelijk blijft. Wil je… Continue reading

Lees meer