Gemeentelijke onderscheiding Thon Bostelaar

Thon Bostelaar ontving op 6 maart een gemeentelijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de ondernemers in Waddinxveen. Wethouder Albert Kerssies spelde het Vergulde Hefje op bij een zichtbaar geëmotioneerde Thon die nietsvermoedend naar Cultuurhuys De Kroon was gekomen. Het komt niet vaak voor dat een ondernemer deze onderscheiding ontvangt. Een welverdiende beloning voor een… Continue reading

Lees meer

Verkeerscirculatieplan in concept gereed

Het eerste concept van het Verkeerscirculatieplan (VCP) voor Waddinxveen is gereed. Royal HaskoningDHV (RHDHV) stelde deze op in opdracht van de gemeente Waddinxveen. Met dit plan is het de bedoeling dat de Waddinxveense infrastructuur voor elke weggebruiker veiliger en logischer wordt. Op een digitale kaart konden bewoners en ondernemers knelpunten aanwijzen en wensen doorgeven. Hier… Continue reading

Lees meer

Betaalpauze betalingsregeling voor coronaschulden

Ondernemers die moeite hebben om hun coronaschulden aan de Belastingdienst terug te betalen, kunnen een betaalpauze van zes maanden aanvragen. Ze ontvangen dan een aangepaste regeling en termijnbedrag tussen 1 april 2023 tot 30 september 2027. Lees meer op de website van MKB-Nederland.

Lees meer

Uitfasering TL-verlichting

De Europese Unie gaat het gebruik van bepaalde schadelijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperken. Dit komt door een herziening van de RoHS-richtlijn1 ten behoeve van de duurzaamheidsdoelstellingen. Dit heeft gevolgen voor onder meer TL-verlichting, dat vervangen moet gaan worden door ledverlichting. Fabrikanten en importeurs van uitgefaseerde producten zullen zelf aangeven welke producten zij… Continue reading

Lees meer

Enquête over zero emissie stadslogistiek

In de regio werkt het OPW samen met andere ondernemersplatforms aan gezamenlijke thema’s. Zero emissie stadslogistiek is zo’n thema. In opdracht van de stuurgroep Economische Visie Midden-Holland is een enquête opgesteld. Het doel is om een beeld te krijgen in hoeverre bedrijven uit de regio te maken krijgen met zero-emissiezones en de omgang daarmee. De… Continue reading

Lees meer