Contributienota’s de deur uit!

Op korte termijn versturen we de contributienota’s voor 2021. Wij gaan daarbij uit van de bij ons nu bekende gegevens voor bedrijfsomvang (aantal FTE’s). Mocht hier het afgelopen jaar verandering in gekomen zijn, dan vragen we je dit zo snel mogelijk door te geven aan het secretariaat. Als jouw wijziging uiterlijk vrijdag 16 juli bij ons binnen is, dan kunnen wij dit nog verwerken.

Net als vorig jaar willen we leden die in de problemen zijn gekomen door Corona tegemoet komen in hun contributieverplichting. Mocht dit voor jou gelden, geef dit dan ook uiterlijk 16 juli door aan het secretariaat.