Detailhandelstructuurvisie

Op 22 mei kwam de kerngroep voor de detailhandelstructuurvisie weer samen. Afgesproken is dat (na de interventie door de gemeenteraad) er toch een detailhandelstructuurvisie moet komen. Daarvoor zijn drie informatie-/brainstormsessies georganiseerd: op de Luifelbaan, de Sniep en de Dorpstraat. Tijdens deze avonden zijn onder andere het oude rapport, de visie van het college en de visie van de ondernemers besproken. Zo zijn het bijeenkomsten geworden waarbij het niet óver de ondernemers ging, maar waar er mét de ondernemers is gesproken. De uitkomsten van deze sessies worden in de herziende versie van de detailhandelstructuurvisie verwerkt.