Duurzame subsidie Distripark Doelwijk

Verduurzaming is nodig voor een goede toekomst. We informeren je hier regelmatig over vanuit het Duurzaamheidsplatform. Op Doelwijk zijn ze voortvarend aan de slag gegaan met hun duurzaamheidsambities. De ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) heeft hier eind vorig jaar energiescans uitgevoerd. Bij bedrijven en op het park zelf. Vervolgens is er binnen de bedrijvenvereniging (VBD) een commissie opgericht om te komen tot een duurzamer bedrijventerrein. Het DPW ondersteunt het bestuur van de VBD bij de te maken besluiten. Zo is er inmiddels een subsidie aangevraagd bij de Provincie. Daarmee kan onderzoek naar mogelijk uit te voeren besparingsmaatregelen voor individuele bedrijven gefinancierd worden. Daarnaast richt het onderzoek zich op de mogelijkheden voor een aantal collectieve voorzieningen of regelingen om duurzame energie op te wekken. Of om bestaande voorzieningen te optimaliseren. De resultaten van de eerder door de ODMH uitgevoerde (detail) energiescans worden vertaald in scenario’s voor duurzame opwekking en tussentijdse opslag van energie. Aanvullend wordt beoordeeld in hoeverre overtollig (laagwaardige) warmte elders nuttig kan worden toegepast. Dit onderzoek kan voor meer Waddinxveense bedrijventerreinen de start zijn voor (verdere) verduurzaming.