Economische agenda Midden-Holland

Het doel van de regionale economische agenda Midden Holland is om de economische kracht van de regio te versterken en toekomstbestendig te houden. Het is een gezamenlijke visie van Gouda, Krimpenerwaard, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen en zal richting geven aan acties in deze gemeenten. In het rapport van de opstellers van deze visie, het onderzoeksbureau Blaauwberg worden nu vier speerpunten voor Midden-Holland onderscheiden. Deze speerpunten zijn ontwikkelingen met groeipotentie in de regio, die samen goed het economisch profiel van Midden-Holland kunnen vormen. Het zijn:

  1. Techniek: Midden-Holland als het centrum van modern vakmanschap in de Randstad
  2. Zorgtechnologie: ontwikkelen van toepassingen voor domotica en langer thuis wonen
  3. Midden-Holland als innovatiecentrum voor bouwen in moeilijke bodemomstandigheden
  4. Midden-Holland als ‘best practice’ in transport, logistiek en distributie

 

Waddinxveen

De onderzoekers van Blauwberg ‘zoomen’ in de toekomstvisie ook in op Waddinxveen en benoemen een aantal specifieke ontwikkelingen in de gemeente, die ze ook verbinden aan de vier bovengenoemde speerpunten. Bijvoorbeeld de Bouwacademie. Dit opleidingsinstituut is verbonden met het onderwijs en bedrijfsleven in Alphen aan den Rijn, maar heeft nog minder de connectie met de eigen regio Midden-Holland. Hier liggen kansen. De speerpuntthema’s ‘Centrum voor modern vakmanschap’ en ‘Bouwen in moeilijke bodemomstandigheden’ uit de EZ-visie biedt daar goede aanknopingspunten voor. Daarnaast delen we met Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard de belangstelling voor logistiek als sector met mogelijkheden voor verdere technologische innovatie en hogere waardetoevoeging. De eerste stap is al gezet door het aansluiten bij de A12-corridor van onder meer Distripark Doelwijk. Om dus niet alleen onszelf een logistieke hotspot te noemen, maar dit ook landelijk te showen.

 

Al jaren kent Waddinxveen veel migranten die veelal in de logistiek en tuinbouw werken en een deel van de ‘migrantenproblematiek’ delen we in ieder geval met Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk. Meestal gaat het hier om seizoens- of andere tijdelijke arbeid. Op regionaal niveau vergt dit agendering op het gebied van huisvesting en verwelkoming. Bij verwelkoming gaat het niet alleen om de positie van de arbeidsmigranten in de buurt, maar ook om gezondheidszorg en arbeidsomstandigheden. Daarnaast wijst Waddinxveen op een samenwerking met de glastuinbouw, de Verkenning Oostland. Een belangrijke stap in het streven naar een moderne, innovatieve, duurzame en economisch gezonde toekomst.