Economische agenda voor Waddinxveen?

Het OPW is al geruime tijd bezig met het realiseren van een economische agenda voor Waddinxveen. Door het vertrek van Marieke Harteveld, beleidsmedewerker economie bij de gemeente Waddinxveen, en andere issues binnen de gemeente is de economische agenda op on hold gezet. Vanuit het OPW is een brief naar de raad gestuurd waarin het bestuur haar zorgen uit over het gemis van zo’n agenda en het belang hiervan nogmaals onderstreept.