Een sterker Waddinxveen voor ondernemers

Deze week is een grote stap gezet voor alle ondernemers in Waddinxveen: op 24 april maakten het OndernemersFonds Waddinxveen (OFW), gemeente Waddinxveen en het OndernemersPlatform Waddinxveen (OPW) afspraken over de professionalisering van het georganiseerde bedrijfsleven. Dat gebeurde in het nieuwe Ondernemershuis van het OPW, die de uitvoering van de professionalisering op zich neemt. Bernard Oosterom, voorzitter van het OFW, wethouder Albert Kerssies en OPW-voorzitter Jan Roggeveen spraken ieder uit ‘trots en blij’ te zijn met de samenwerkingsovereenkomst. De professionalisering moet ervoor zorgen dat de belangen van ondernemers in een snel veranderende samenleving effectief behartigd worden. En dat ze elkaar kunnen blijven versterken door ontmoetingen met andere ondernemers.

 

Vernieuwd fonds en OPW

Op verschillende manieren gaan ondernemers in de komende tijd gebruik maken van een betere belangenbehartiging en meer netwerkmomenten. Ook het fonds waarmee ondernemers voor hun bedrijventerrein of voor de Waddinxveense inwoners initiatieven kunnen bekostigen, wordt vernieuwd. Voor de sectoren agrarisch, detailhandel, horeca, sport, onderwijs, en maatschappelijke organisaties is er in de vorm van ‘Wadd Bruist’ een collectief budget. Daarmee kunnen zij gezamenlijk plannen uitvoeren die bijdragen aan een optimaal ondernemers- en leefklimaat in Waddinxveen.

 

Trots

OFW, OPW en gemeente zien een toekomst voor zich met een sterk economisch klimaat. Oosterom: “Ik hoop en verwacht dat deze vernieuwing de verenigingen en ondernemers in Waddinxveen stimuleert om de mogelijkheden die er binnen ons fonds liggen beter te benutten. Zeker waar het uitdagingen zijn die bedrijfs- en bedrijventerrein overstijgend zijn.” Albert Kerssies (wethouder Economie) is trots dat de gemeente deze samenwerking mét het Ondernemersfonds en het Ondernemersplatform heeft kunnen realiseren. “En met steun van bijna de gehele raad, waar ik erg blij mee ben. We hebben gezamenlijk iets heel moois voor elkaar gekregen. Dat we samen optrekken, wil overigens niet zeggen dat we niet kritisch zijn: we blijven elkaar monitoren en ook de gemeenteraad heeft gevraagd om een evaluatie van de activiteiten.” Dit staat ook helder in de samenwerkingsovereenkomst geformuleerd. Jan Roggeveen ziet het harde werken van zijn bestuur beloond in de samenwerkingsovereenkomst. “We zijn veel in gesprek geweest met onze leden en andere ondernemers in Waddinxveen. En wisten op die manier breed draagvlak voor de nieuwe plannen te krijgen. Nu moeten we aan de slag en daar hebben we veel zin in.”

 

Wat ging vooraf

OFW, OPW en gemeente zijn al sinds 2021 bezig met de professionaliseringsslag. Nu nieuwe afspraken zijn gemaakt, kon het OPW Pieter Foekens aan zich binden voor de rol van OPW-manager. “Ondernemen in Waddinxveen wordt steeds complexer, regionaler en strategischer en dat brengt uitdagingen met zich mee. OPW en OFW moeten elkaar op inhoudelijk vlak meer en beter versterken. Tot 2022 kon het OPW bijvoorbeeld geen gebruik maken van het fonds. Daarom zijn nieuwe afspraken gemaakt en die hebben we ook op papier gezet. Deze overeenkomst is een direct gevolg van het bouwplan dat op 25 januari 2023 is vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee kunnen we aan de slag om meer ondernemers nóg beter van dienst te zijn.”