Gezocht: lokale expertise voor zonnevelden

Bedrijven met expertise op het gebied van zonnevelden of die hierin willen investeren kunnen zich aanmelden voor de ‘Expertiselijst Zonnevelden’ van het SEB-MH. Met deze lijst roepen ondernemersverenigingen en duurzaamheidsplatforms de gemeenten van Midden-Holland op om bij de ontwikkeling van zonnevelden zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale ondernemers en investeerders.

Regionale opgave
Binnen de gemeentes in Midden-Holland worden de komende jaren honderden miljoenen geïnvesteerd in zonnepanelen op daken en zonnevelden. Er is nog 173 hectare zon op dak (150 tot 200 grote daken per jaar) en 142 hectare aan zonnevelden nodig om de doelen van de Regionale Energie Strategie (RES) te halen. Op dit moment stellen de gemeentes kaders op voor de uitvraag voor zonnevelden vanaf 2024. Dit soort zonnevelden zijn één tot tientallen megawattpiek (MWp) per veld groot.

Lokale expertise gebruiken
De ondernemersverenigingen en duurzaamheidsplatforms in de regio willen dat de ontwikkeling van deze zonnevelden zoveel mogelijk gebeurt met betrokkenheid en medewerking van lokale ondernemers en investeerders. Dat stimuleert de lokale economie en vergroot het draagvlak. Daarom stellen zij een lijst op met relevante aanbieders om aan de gemeenten aan te bieden. Dit betreft diensten en leveringen van bijvoorbeeld ontwerp, projectmanagement, financiering, levering van ondersteuningsconstructies, aanleg en aansluiten van PV-panelen, beheer en onderhoud, etc.

SEB-MH verzamelt alle aanmeldingen en voegt deze als bijlage toe bij een oproep aan iedere gemeente in Midden-Holland. De gemeenten worden daarin dringend verzocht bij aanbesteding van zonnevelden de beoordelingscriteria zo op te stellen dat lokale bedrijven betrokken kunnen worden en een bijdrage kunnen leveren.

Aanmelden
De Expertiselijst Zonnevelden met bedrijven wordt ook geplaatst op de website van SEB-MH, waarnaar de lokale duurzaamheidsplatforms zullen verwijzen. Ieder bedrijf dat zich aanmeldt, ontvangt uiteraard ook digitaal de aan de gemeente verstuurde oproep. Vul hier het formulier in of stuur een mail naar info@seb-mh.nl. Reageer met:

  • De bedrijfsnaam en contactgegevens
  • De bedrijfsomvang (grove indicatie van jaaromzet en aantal fte (dit wordt niet gepubliceerd)
  • Relevante werkzaamheden/expertise in dit kader
  • De onderdelen waar u bij betrokken wilt zijn.

Deadline voor de reacties is 1 augustus 2023