Hefbrug Boskoop

In 2019 werd er gewerkt aan de hefbrug van Boskoop: deze moest weer constructief veilig worden. De provincie maakte destijds bekend dat er in 2020 nog meer werkzaamheden nodig zouden zijn, vooruitlopend op het planmatig onderhoud in 2024. Dat werk vindt vooral plaats tussen 12 juli en 8 augustus. Bestaande kooiladders worden vervangen, er worden veiligheidshekjes geplaatst en de hijs- en neerhaalkabels worden vernieuwd. Ook wordt op een aantal plekken een beschermende laag aangebracht tegen roest. Het werk heeft ook consequenties voor Waddinxveen, want het verkeer zal zijn weg moeten zoeken. Lees meer over de afsluitingen en onderhoud op de site van de provincie.