Laatste update detailhandelstructuurvisie

De detailhandelsstructuurvisie is nog steeds onderwerp van gesprek in Waddinxveen. Eind 2018 is het rapport, opgesteld door een extern bureau en in samenspraak met een kerngroep tot stand gekomen, door de gemeenteraad afgestemd. Vervolgens is door een aantal partijen, waaronder het OPW, een voorstel ingediend bij het College van b&w. De eerde genoemde kerngroep zal zich nu over dit voorstel buigen en zienswijzen, wensen en aanvullingen doorgeven. De uitkomsten zullen wij uitgebreid communiceren met onze leden in de detailhandel. De definitieve versie van de detailhandelsstructuurvisie gaat mede ten grondslag liggen aan de regionale visie detailhandel Midden-Holland. Dit rapport vormt de verbinding tussen gemeenten, provincie en detailhandel in ruimtelijke en relationele zin.