Waarom OPW?

Waddinxveen heeft een groot aantal bedrijven en bedrijventerreinen en ligt centraal in de Randstad. Het OPW is hét platform voor ondernemers in Waddinxveen en op het Gouwe Park. Onze algemene doelstelling is: een sterk ondernemersklimaat in Waddinxveen. Onze pijlers zijn: netwerken, kennisdeling én proactieve belangenbehartiging. Het OPW is de ultieme plek waar Waddinxveense ondernemers met elkaar in contact komen. Meerdere keren per jaar organiseren we een Businesscontact: een inspirerend bedrijfsbezoek bij één van onze leden. In verdiepende themabijeenkomsten gaan we in op specifieke onderwerpen. We onderhouden nauwe contacten met de gemeente en provincie en waar mogelijk werken we samen in de regio.

Daarom OPW!

-  het is de ultieme plek voor álle Waddinxveense ondernemers om met elkaar in contact te komen
-  onze agenda bestaat uit interessante kennis- en thema-avonden, inspirerende ledenbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken
-  zaken doe je ook buiten Waddinxveen en daar is veel ‘te halen en te brengen’. Daarom heeft het OPW een nadrukkelijke rol binnen het Triple Helix overleg, waar ondernemersverenigingen, gemeenten en onderwijsinstellingen uit Midden-Holland bij aangesloten zijn. Zo komt Waddinxveen onder andere ook op de provinciale agenda.

Lid worden?

Ook aansluiten bij het Ondernemers Platform Waddinxveen? Schrijf je in via onderstaand inschrijfformulier of neem contact op met het uitvoerend secretariaat.