Meer of minder (bedrijventerreinen)?

De Provincie heeft voor de regio Midden-Holland een visie ontwikkeld voor de bedrijventerreinen. Hierin wordt aangegeven dat er in de regio geen behoefte meer is aan nieuwe bedrijventerreinen. Uit een onderzoek van Stec blijkt eigenlijk het tegenovergestelde. Naar aanleiding hiervan buigt een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen uit Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Gouda, zich over dit vraagstuk. Deze groep heeft een gebundelde bijdrage geleverd aan de strategie met als belangrijkste conclusie richting de provincie: ga de dialoog aan met de ondernemers! Wil jij ook jouw mening hierover geven of meer info? Dan kan je contact opnemen met OPW voorzitter Jan Roggeveen of B2B coördinator Martine Hooftman