Kort nieuws | Nieuwe regelingen corona

TONK
Een aantal mensen heeft het als gevolg van de coronamaatregelen financieel moeilijk. Er verdwijnen banen en sommige ondernemers kunnen hun werk niet of maar gedeeltelijk doen. Hierdoor hebben mensen soms minder inkomen dan voorheen en kan het lastig zijn om de woonkosten te betalen. De gemeente kan uitkomst bieden met de TONK regeling. Het gaat om kosten voor huur, hypotheek, elektriciteit, gas en water, servicekosten en/of gemeentelijke belastingen. De TONK-uitkering is een bijzondere bijstandsvorm. Lees hier meer

WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)
De WHOA helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door hun schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven door. Ook bedrijven met onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij de WHOA, omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen. De ondernemer met schulden (de schuldenaar) kan het WHOA-traject ook zelf in gang zetten. Vooral interessant voor ZZP’ers en IB-ondernemers. Check op de site van de KVK alle ins en outs.