Nieuwjaarsbijeenkomst ‘Mosterd na de Maaltijd’: een groot succes!

Op 21 januari ging het OPW in tegen alle gevestigde (OPW-)wetten: we hielden een nieuwjaarsreceptie vér na de traditionele datum, het was op de dag die doorgaans als meest deprimerend van het jaar wordt beschouwd en in plaats van een bitterbal serveerden we een heus stampottenbuffet. Kortom de ‘Mosterd na de Maaltijd bijeenkomst’ was wellicht voorafgaand een tikje omstreden, maar bleek een groot succes. Dat is zeker ook toe te schrijven aan Viggo Waas die op leuke wijze zijn kijk op voetbal verbond aan de uitnodiging om bij het OPW aanwezig te zijn. En natuurlijk deed hij een perfecte imitatie van zijn voetbalheld Johan Cruyff.