Economie, Onderwijs & Werkgelegenheid

De commissie Economie, Onderwijs en Werkgelegenheid heeft als algemene doelstelling om op haar werkgebied bij te dragen aan een excellent ondernemersklimaat. Centraal en verbindend thema van deze visie is het mede bepalen van de economische agenda van de overheid (lokaal en regionaal) vanuit het perspectief van de ondernemer.

Onze aandacht gaat onder meer uit naar:

  • Overheid uitdagen om ondernemervriendelijkste gemeente te worden
  • OZB-heffing
  • Deelname aan bestuurlijk overleg
  • Relatie tussen onderwijs en werkgelegenheid verbeteren
  • Het percentage van de inwoners van Waddinxveen dat meedoet in het arbeidsproces vergroten

Het OPW is onder meer partner van GIDSnetwerk Waddinxveen en Waddinxveen, dát werkt!.