Onderzoek innovatie in logistiek en transport: vul jij ook de enquête in?

Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Rotterdam naar innovatie bij logistieke bedrijven in Midden-Holland. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de stuurgroep Economische Visie Midden-Holland en maakt onderdeel uit van de zogenoemde Regiodeal Midden-Holland. Logistiek en transport is een belangrijke bedrijfstak in Midden-Holland. De regio heeft de ambitie dat de sector logistiek en transport in Midden-Holland bekend komt te staan als ‘best practice’ in Nederland. Een regio waarin bedrijven samenwerken en vernieuwend zijn, waardoor Midden-Holland logistieke bedrijven en innovatieve toeleveranciers gaat aantrekken. Met het onderzoek van de studenten van de Hogeschool Rotterdam willen we onderzoeken of logistieke bedrijven bereid zijn gezamenlijk te werken aan innovatie in de logistieke sector. En aan welke onderwerpen dan gewerkt moet worden. Deze onderwerpen zouden samen een innovatie-agenda kunnen vormen voor de komende jaren.

Het OPW ondersteunt dit project en roept alle logistieke bedrijven op om hun medewerking te geven aan dit onderzoek. Alle logistieke bedrijven ontvangen binnenkort een vragenlijst en we vragen je deze enquête in te vullenRond de zomer zal een bijeenkomst worden georganiseerd waarin de resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden aan de deelnemers van de enquête. Het invullen van de enquête vraagt slecht enkele minuten.