Onderzoek Innovatie Transport & Logistiek

In het afgelopen jaar is er, in opdracht van de stuurgroep economische agenda Midden-Holland, onderzoek uitgevoerd naar innovatie binnen de sector Transport & Logistiek in Midden-Holland. Dit onderzoek is gedaan door studenten van de Hogeschool Rotterdam. Op 4 september is er een bijeenkomst met alle logistieke bedrijven in Midden-Holland en presenteren we de resultaten van het onderzoek. Bij die gelegenheid verdiepen we met alle deelnemers en maken keuzes over welke onderwerpen in de innovatieagenda Midden-Holland komen. Aanmelden voor 4 september of meer informatie? Stuur een mail naar Karin Jongkind.

LET OP: Omdat de bijeenkomst verplaatst is naar september, heeft de Hogeschool Rotterdam de enquête-ruimte opnieuw opengezet. Het invullen en toesturen van de enquête kan nog tot 1 augustus. Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.