OPW 2.0 | Informatiebijeenkomst op 11 april

Op 11 april presenteert Blaauwberg de eerste onderzoeksresultaten over OPW 2.0. Ze komen met voorstellen voor de ambities en doelen van het nieuwe platform en de toekomstige organisatiestructuur (waaronder de eerste gedachten over de financiering). Er is uiteraard gelegenheid om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Jij bent er toch ook bij?

Op 31 januari vond de eerste informatiebijeenkomst plaats over de ontwikkeling die het OPW doormaakt om te komen tot OPW 2.0. Op 11 april is er opnieuw een moment om hierover van gedachten te wisselen en je zult begrijpen dat we in de tussentijd niet stil hebben gezeten. Eén van de activiteiten is een interviewronde die Etienne Lieben van Blaauwberg met een aantal van onze leden heeft gehouden. Dit zijn leden uit verschillende branches en de input die Etienne heeft verkregen is onder meer verwerkt in een eerste voorstel voor de ambities en doelen van het nieuwe platform. Blaauwberg zal deze op 28 maart met de stuurgroep van OPW 2.0 delen. Vervolgens krijgt het Algemeen Bestuur als eerste de mogelijkheid om erop te reageren. In dit eerste voorstel zijn ook de mogelijkheden voor de financiering meegenomen en de toekomstige organisatiestructuur.

Meld je hier aan!