In vijf jaar veel veranderd in Waddinxveen

 

2022 wordt een belangrijk jaar voor het OPW. Het ondernemersplatform wil dit jaar een belangrijke professionaliseringsslag maken. Dat is niet zomaar. In de vijf jaren dat de OPW bestaat, is de situatie in onze gemeente flink veranderd. Waddinxveen is een van de snelst-groeiende gemeenten in de regio en is de 30.000 inwoners al ruim gepasseerd. Ook economisch zijn er veranderingen. Het aantal bedrijven in Waddinxveen – al een ondernemende gemeente bij uitstek – is de laatste vijf jaren met ruim 40% gestegen. Het Gouweplein - dat in 2014 is gerealiseerd - is uitgegroeid tot een goed bezocht winkelhart met tientallen nieuwe ondernemers. En er is een nieuw en zeer omvangrijk bedrijventerrein (LogistiekPark A12/Businesspark Vredenburgh) bijgekomen. En vele tientallen kleinschalige ondernemers en ZZP-ers.

Minstens zo belangrijk is de regionale samenwerking. Gemeenten en ondernemersorganisaties werken aan de ontwikkeling van de bedrijvigheid in de regio Midden-Holland en daarin worden baanbrekende stappen gezet. Zo zette de provincie Zuid-Holland vorig jaar haar handtekening onder de mkb-deal ‘Ondernemend Midden-Holland’ met een subsidie voor de innovatie in de distributie en logistiek van de regio. En werd er een convenant gesloten naar aanleiding van de Regionale detailhandelsstructuurvisie

 

Omvangrijker, complexer, strategischer, regionaler

Het werk van het OPW is door al die ontwikkelingen omvangrijker, complexer, strategischer en regionaler geworden. Om met die veranderde situatie om te gaan, is een professionaliseringsslag noodzakelijk. Het bestuurlijke werk is gewoonweg niet meer goed te doen in combinatie met het werk als ondernemer. Vorig jaar heeft de gemeenteraad een economisch koersdocument vastgesteld: een visie op de economische ontwikkeling van Waddinxveen. Daarin is het organiserend vermogen van de ondernemers een belangrijke extra factor in de economische ontwikkeling van de gemeente geworden. Dat wordt in het koersdocument ‘orgware’ genoemd. Gingen vroeger gemeentelijke economische visies vooral over bedrijventerreinen, parkeren en bereikbaarheid en vergunningen; tegenwoordig is een goede samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs net zo belangrijk. Zowel binnen de gemeente als in de regio. Daarom wil het bestuur in 2022 een verandering doormaken en OPW 2.0 tot stand brengen.

 

Aan de slag

Hoe wil het OPW deze professionaliseringsslag tot stand brengen? Door eerst te bepalen welke vorm dat nieuwe OPW moet krijgen. En door daarna deze nieuwe organisatiestructuur in te richten. Een belangrijk element van deze nieuwe structuur zal zijn, dat alle ondernemers ‘automatisch’ lid zijn van het OPW. Met andere woorden: de huidige situatie, waarin ongeveer de helft van de Waddinxveense ondernemers lid zijn en door hun contributie een financiële bijdrage leveren aan het werk van het ondernemersplatform, gaat verdwijnen.

De afgelopen maanden heeft het bestuur nagedacht op welke manier wij deze nieuwe organisatievorm tot stand kunnen brengen. Wij hebben ervoor gekozen om ons te laten ondersteunen door een ‘kwartiermaker’ die ervaring heeft met dergelijke nieuwe ondernemers- organisaties. Uiteindelijk heeft het bestuur Rob Manders en Etienne Lieben van Bureau Blaauwberg geselecteerd als kwartiermakers om het veranderingsproces te begeleiden. Dit bureau heeft ook het economische koersdocument van Waddinxveen opgesteld. Professionalisering kost geld en daarom zal in samenwerking met het Ondernemersfonds Waddinxveen (OFW) gekeken worden hoe een en ander kan worden gefinancierd. Ook het OFW zal een transformatie ondergaan naar een 2.0 versie.

 

Verder is goede communicatie over het veranderingsproces heel belangrijk. En communicatie betekent twee richtingen op. Enerzijds duidelijk uitleggen en goede ideeën ophalen. Voor verschillende aspecten van de nieuwe organisatiestructuur wil het OPW de ideeën van de leden graag horen en verwerken in ‘het eindplaatje’. Tijdens het veranderingsproces komen er regelmatig nieuwsbrieven over OPW 2.0 uit en er worden ook bijeenkomsten met de leden georganiseerd. De nieuwsbrieven en andere communicatie over OPW 2.0 krijgen net een ander uiterlijk dan de ‘gewone’ nieuwsbrieven en uitnodigingen, die alle leden natuurlijk ook in 2022 blijven ontvangen.

Informatieavond 30 mei 2022

Startbijeenkomst 31 januari 2022

Nieuwsbrieven OPW 2.0

Lees de nieuwsbrieven voor meer informatie:

OPW 2.0 wordt gesteund door vele ondernemers. In deze video's vertellen ze waarom ze de professionaliseringsslag belangrijk vinden.