OPW neemt actie Hefbrug Boskoop

Sinds donderdag 10/10 is het verkeer op en rond de hefbrug van Boskoop gestremd. Aanleiding is dat de hefbrug van Boskoop per direct onveilig is bevonden. Het OPW heeft onmiddellijk contact gezocht met Floor Vermeulen (gedeputeerde provincie Zuid-Holland) over dit voorval. In een open gesprek tussen OPW, Floor Vermeulen, Michiel Gerritsen (voorzitter Greenport Regio Boskoop) en andere verantwoordelijken van de provincie is afgesproken dat men er alles aan zal doen om deze afsluiting zo kort mogelijk te laten duren. Een tijdspanne kon echter niet meegegeven worden. Via de aangelegde pontonbrug kunnen voetgangers en fietsers in ieder geval wel de Gouwe oversteken. De scheepvaart is echter volledig gestremd. De Heineken vloot vaart nu bijvoorbeeld via een andere route.

Voor Waddinxveen heeft de stremming als voordeel dat de hefbrug tot nader order gesloten blijft en de toegenomen verkeersstroom in ieder geval niet wordt gehinderd door het scheepvaart verkeer. De verkeersdrukte neemt wel toe en de provincie is zich hiervan bewust en heeft omleidingsroutes ingesteld. Op initiatief van het OPW zullen ook op de A20 en A12 verwijzingsborden worden geplaatst.

Kijk voor de meest actuele informatie op www.zuid-holland.nl/hefbrugboskoop. Deze pagina wordt door de Provincie steeds geactualiseerd.