Publieksversie RES

In het afgelopen jaar is er een eerste verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast is geïnventariseerd welke warmtebronnen er zijn en hoeveel warmte we nodig hebben in de regio Midden-Holland. Het resultaat kan je nu lezen in de publieksversie van de concept-RES. Vanaf deze maand wordt ook het participatietraject opgestart om een definitief regionaal energieplan, de RES 1.0, uit te werken.

Wil je meedenken met de RES? Meld je dan hier aan!