Regionale Energie Strategie M-H

De regio Midden-Holland heeft een voorlopige concept strategie opgeleverd en zet daarmee een grote stap in haar ambitie om te verduurzamen. In dit plan wordt namelijk beschreven hoe verschillende partijen in de regio kunnen bijdragen aan de landelijke klimaat- en energiedoelen. De conceptversie van de RES wordt in september 2020 in de gemeenteraden van Midden-Holland behandeld. Je kunt het beschouwen als een RES 1.0. Het nog abstracte document wordt vervolgens vertaald naar concreet beleid in de regio. Dat zal medio 2021 gereed zijn.

Ondanks de premature status van de RES, is het van belang om er kennis van te nemen. De belangen van het bedrijfsleven zijn erin opgenomen, vanuit de verschillende duurzaamheidsplatforms in de regio (verenigd in DPM-H). In deze platforms is een goede vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven opgenomen in de werkgroepen, die de RES hebben opgesteld. Het is zaak dat de stem van de bedrijven ook in de toekomst gehoord blijft worden. DPM-H heeft een notitie ingediend bij de stuurgroep, die als formele bijlage bij de RES wordt opgenomen.