Stand van zaken ABS

Het proces rondom de verhuizing van het afvalbrengstation is in een nieuwe fase aangekomen. Eerder al heeft het OPW aan de raad laten zien dat er, mede door onjuiste informatie, vreemde besluiten zijn genomen. Het college heeft ons voorgehouden dat er een state of art versie van het ABS zou worden gebouwd. Dit is niet het geval. In de volgende fase, de afwikkeling met individuele ondernemers, blijft het OPW ondersteuning bieden.