Stand van zaken Van der Spek

Een aantal OPW leden heeft het bestuur gevraagd waarom wij ons zo druk maken over de plannen van Tuincentrum Van der Spek aan de Bredeweg. Wij lichten dat hier graag nog eens toe. Er is – net als voor alle andere ondernemers – sympathie voor de ondernemer Van der Spek. Het is dus niets persoonlijks, maar wij hebben wel moeite met de manier waarop hij met door de overheid opgelegde regels omgaat. Concurrentie is prima, maar dan wel op een gelijk speelveld. Dat laatste is met name de reden dat het OPW samen met andere ondernemerskoepels uit de regio een zienswijze tegen de plannen van Van der Spek bij de gemeente Zuidplas heeft ingediend. Het bijzondere is dat er ca. 10 zienswijzen zijn ingediend, waaronder één van de Provincie Zuid-Holland en één van de gemeente Waddinxveen. OPW secretaris Henk de Bas heeft namens onze vereniging en de regionale ondernemersverenigingen vorige week ingesproken tijdens de raadscommissie Bouw van de gemeente Zuidplas. Naast de bezwaren van ook andere insprekers bleek dat de meeste fracties van de gemeenteraad inmiddels ook hun bedenkingen hadden: is dit megalomane plan niet veel te groot voor die locatie en gaat het niet te veel schade brengen bij de (kleinere) lokale ondernemers? Als Van der Spek zich bij zijn huidige bedrijf van ca. 1.000 m² al niet aan de regels houdt, hoe zal dat gaan als het bedrijf straks ruim 11.000 m² groot is. Er zijn dit jaar al drie handhavingsverzoeken bij de ODMH ingediend over tuincentrum Van der Spek. Dat waren zomaar een aantal vragen en opmerkingen die vanuit de raadscommissie kwamen. Daarnaast was er op initiatief van Altera (de vastgoed eigenaar van winkelcentrum Gouweplein) een second opinion gevraagd bij bureau Goudappel & Coffeng. Uit dat rapport bleek dat het met de in andere rapporten genoemde vierkante meters niet helemaal goed zit. Conclusie van de raadscommissie was eensluidend, dit voorstel kan zo niet naar de gemeenteraad; bij een eventuele gang naar de Raad van State heeft de gemeente Zuidplas geen schijn van kans. Het college van B&W overweegt nu een onafhankelijk bureau een vergelijk van alle cijfers te laten maken. Tot die tijd staat het hele plan voorlopig in de ijskast. Wordt dus zeker nog vervolgd . . .