Transitie Visie Warmte (TVW)

Waar de RES op regionaal niveau opereert, doet de TVW dit binnen de gemeentegrenzen. In de TVW wordt bepaald hoe én wanneer een wijk of bedrijventerrein ‘van het gas af gaat’. En wat voor die wijk of dat bedrijventerrein de alternatieve oplossingen zijn. Als DPW zijn wij nauw betrokken bij de werkgroep warmtetafel van Waddinxveen. Dit is een klankbordgroep voor de programmamakers van de TVW. In de septembermeeting van de warmtetafel is de Oostpolderwijk als verkenningsbuurt aangewezen. Dit betekent dat bij een positieve verkenning deze wijk als eerste in Waddinxveen van het gas af kan zijn.

Wat is de TVW?
Nederland gaat de komende jaren energie besparen en stoppen met het gebruik van aardgas. Dat lukt niet zomaar. Op dit moment wordt daarvoor het plan geschreven. Dat plan noemen we de ‘Transitievisie Warmte’ (TVW). Stoppen met aardgas betekent dat we op een andere manier gaan koken, douchen en onze huizen gaan verwarmen. Koken kan met een inductie- of elektrische kookplaat. Voor verwarming en warm water zijn er verschillende technieken. Bijvoorbeeld een aansluiting op een warmtenet of een warmtepomp. De Transitievisie Warmte beschrijft welke van deze technieken het meest geschikt is per buurt in Waddinxveen. Dat kan namelijk wel verschillen. Soms zijn er zelfs meerdere technieken geschikt. Omdat de ontwikkelingen op dit gebied heel snel gaan, wordt de Transitievisie Warmte iedere 5 jaar aangepast aan de nieuwe technieken.

De visie wijst na uitgebreid onderzoek ‘startbuurten’ in Waddinxveen aan. Deze buurten worden als eerste aardgasvrij gemaakt. Zodra de gemeenteraad de Transitievisie Warmte heeft goedgekeurd, wordt voor deze startbuurten een plan gemaakt. Dat heet een ‘buurtuitvoeringsplan’. Lees meer op de site van de gemeente.