Update Van der Spek

Nadat de raadscommissie bouw van de gemeente Zuidplas in september had besloten het ontwerpbestemmingsplan niet in de gemeenteraad te behandelen heeft de politiek er op aangedrongen dat partijen (zijnde tuincentrum v.d. Spek en de tuincentra van der Dussen en Intratuin) met elkaar in gesprek gaan. Door de bezwaarmakers zal er daarom contact gezocht worden met van der Spek.  Het college van B&W heeft besloten om nu op zoek gte gaan naar een onafhankelijk bureau dat namens de raad een eindoordeel gaat vellen over de marktruimte voor tuincentra in Zuidplas. Vanzelfsprekend zullen daar de onderzoeken bureau van Stek (namens de indiener) en bureau Goudappel Coffeng (namens de bezwaarmakers) als basis dienen. Een en ander betekend natuurlijk dat het gehele tijdpad van behandeling flink vertraagd is. Daarnaast zal binnenkort het advies van de commissie bezwaar-en beroepschriften in de kwestie supermarkt gedeelte tuincentrum van der Spek worden uitgebracht. Alles bijeen zal de kwestie van der Spek de gemoederen nog wel even bezighouden. Voor het OPW is de uitkomst van groot belang. Want hieruit zal blijken hoe de overheden zullen omgaan met grootschalige projecten voor de toekomsten.