Verkeer & Vervoer

De commissie Verkeer & Vervoer behartigt de belangen van onze leden op het gebied van bereikbaarheid en goede infrastructuur. We zijn betrokken bij zowel grote als kleine infrastructurele werken in en rondom Waddinxveen. We hebben onder meer inbreng gehad bij het regionaal verkeers- en vervoersplan en hebben te maken met de ontwikkelingen van de Parallelstructuur A12, de extra Gouwe kruising én de Moordrechtboog. Daarnaast nemen we actief deel aan specifieke werkgroepen. Zo zijn we als commissie drie keer per jaar aanwezig bij het verkeersoverleg op het gemeentehuis, waarbij zaken worden besproken als bereikbaarheid en parkeren. De commissie werkt samen met vertegenwoordigers van de provincie, gemeente Waddinxveen en omliggende gemeenten, aannemerscombinaties en belanghebbenden.