Verkeerscirculatieplan in concept gereed

Het eerste concept van het Verkeerscirculatieplan (VCP) voor Waddinxveen is gereed. Royal HaskoningDHV (RHDHV) stelde deze op in opdracht van de gemeente Waddinxveen. Met dit plan is het de bedoeling dat de Waddinxveense infrastructuur voor elke weggebruiker veiliger en logischer wordt. Op een digitale kaart konden bewoners en ondernemers knelpunten aanwijzen en wensen doorgeven. Hier zijn zo’n 1.200 reacties op gekomen. Ook de gemeenteraad heeft input gegeven, net als het OPW. Vanuit het OPW hebben we bijvoorbeeld de verkeersveiligheid op en rondom het Gouweplein voor voetgangers en fietsers aangemerkt. Ook is de bereikbaarheid van het ICT-terrein vanuit Waddinxveen aangekaart en we hebben gevraagd hoe het zit met het Coenecoop-pootje. Dit laatste is al jaren onderwerp van gesprek: een extra weggedeelte tussen bedrijventerrein Coenecoop en de Vredenburghlaan zou de bereikbaarheid van Coenecoop namelijk een stuk vergroten. Met het concept VCP wordt al gewerkt aan de prioritering van mogelijke verkeersmaatregelen. Het definitieve rapport wordt snel verwacht.