Verkeerscirculatieplan

Door het OPW is een reactie gegeven op de startnotitie van het Verkeercirculatieplan voor Waddinxveen. Deze reactie is besproken met de verantwoordelijk wethouder Femke Vleij. Daarbij is naast verkeerveiligheid vooral gesproken over de toekomstgerichte bereikbaarheid van onze bedrijven, de toenemende verkeerscongestie en de economische schade die daardoor ontstaat. In de 2e helft van dit jaar zal binnen de gemeenteraad mobiliteit als onderwerp geagendeerd worden. Ook daar zal het OPW het belang van de ondernemers onder de aandacht brengen. Mochten jullie hierover vragen hebben of een bijdrage willen leveren, neem dan contact op met OPW-manager Pieter Foekens.