Vertrouwde hulp onder nieuwe naam

In 2017 werd vanuit GIDSnetwerk het jobmaatjesproject ReconnAct opgestart in Waddinxveen. In de afgelopen 3 jaren heeft ReconnAct met inzet van vrijwillige maatjes tientallen werkzoekenden uit Waddinxveen kunnen begeleiden in hun zoektocht naar werk. Vanaf 2021 gaat het jobmaatjesproject verder onder de naam JobHulpMaatje Waddinxveen, waarbij de nadruk in de begeleiding van werkzoekenden vooral komt te liggen op het aanbieden van job-groups; een traject van 7 bijeenkomsten waarbij werkzoekenden gaan ontdekken wie ze zijn, wat hun mogelijkheden zijn en welke banen bij hen passen. Hierdoor kunnen zij gerichter solliciteren.

 

Het JobHulpMaatjes project zal niet meer worden aangestuurd vanuit GIDSnetwerk Waddinxveen, maar vanuit de nieuwe stichting Met Elkaar Waddinxveen. Stichting GIDSnetwerk Waddinxveen zal per 31 december 2020 worden opgeheven. De bestuursleden blijven echter wel betrokken bij JobHulpMaatje Waddinxveen. Arie Boonstoppel en Thon Bostelaar blijven voor het project jobHulpMaatje betrokken als contactpersonen richting de lokale ondernemers. Bernard Oosterom neemt voorlopig zitting in het bestuur van de nieuwe stichting Met Elkaar Waddinxveen.

 

In de achterliggende periode is er constructief samengewerkt met de ondernemers uit Waddinxveen. Dankzij deze samenwerking kon ongeveer de helft van de werkzoekenden uitstromen naar een betaalde baan. Een resultaat waar we met elkaar best een beetje trots op mogen zijn. We zien dan ook uit naar een goede voortzetting van deze samenwerking voor de komende jaren.

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Bernard Oosterom,