Werkzaamheden Dreef en rotonde Beijerincklaan

Let op: in september en oktober werkt de gemeente Waddinxveen aan het asfalt bij de Dreef en de rotonde Beijerincklaan-Sterrenlaan-Zuidelijke Rondweg. Dit veroorzaakt enige verkeershinder. Er worden omleidingsroutes ingesteld en aangegeven met borden. Zie de website van de gemeente voor meer informatie over de planning en de inhoud van de werkzaamheden.